Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Thơ Thẩn Cả NămBài Xướng:
Thơ Thân Cả Năm!

Thơ thẩn mười hai tháng cũng qua,
Lời ru thổn thức trái tim ta...
Tản Đà, Thế Lữ, bao thu trước,
Duy Khánh, TTKH mà!
Nguyễn Bính thời danh nghe thú vị,
Jean Leiba ý nhị chan hòa.
Ca dao soi sáng lòng dân tộc,
Vương Thủy Tùng, thi sĩ, bạn già!

Mai Xuân Thanh
( Cảm Tác Thơ "Thẩn Thơ 12 Tháng" - Đỗ Chiêu Đức )
Ngày 11 tháng 01 năm 2017

Các Bài Họa:
Cuối Năm Chúc Phúc
Cuối năm tháng Chạp lết dần qua
Bạn cũ từ xa lại nhớ ta
Thơ thẩn thi văn theo năm tháng
Rộn ràng con chữ ghẹo nhau mà!
Làm sao sánh được bao thi sĩ
Gieo rắc hương Xuân được chữ hòa
Sắp sửa lo toan đưa ông Táo
Không quên chúc phúc: bạn... lâu già!
 
Dương hồng Thủy
(16/01/2017)
***
Đáp Vận Mai Xuân Thanh

Năm dài có mấy cũng dần qua
Xướng hoạ gieo vần Bạn với ta
"Văn Các" vang lừng nghe thật hách
"Vườn Thơ" giản dị tốt thôi mà
Thơ Đường Lục Bát cùng chung vận
Tết Việt Xuân Tây hạp ý hoà
Thơ thẩn bọn mình đâu ngớ ngẩn
Xuân Thanh bút pháp mãi không già.

Quên Đi
***
Trăm NămThơ Thẩn

Trăm năm Thơ Thẩn cũng đi qua,
Còn lại được gì bạn với ta?
Thơ cóc thơ bèo đều răng rứa,
Thi tiên thi thánh cũng ru mà!
Đồng hương đón Tết mong sum họp,
Thân hữu vui Xuân ước thái hòa.
Nhàn rỗi thả thơ cùng chúc bạn,
Ai người Thơ Thẩn sẽ không già!!!

Đỗ Chiêu Đức

Đăng nhận xét