Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Yêu Thu(Bài họa)
Chưa tới Trung Thu vội gọi đông!
Trời xanh mây trắng má ai hồng.
Vui chi mưa lạnh mà trông vói,
Đâu khoái tuyết rơi cứ ngó mông.
Màu nắng ươm vàng trên ruộng lúa,
Ánh trăng rãi bạc giữa dòng sông.
Cúc vàng nở thắm bên bờ dậu.
Yêu lắm mùa thu em biết không

Hoành Trần
Cần Thơ

Đăng nhận xét