Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Ghé Bạn Chơi (14/9/2016)

(Vườn Thơ Thẩn Hội Ngộ Kỳ II, 14/9/2016 - Tại nhà anh Quên Đi)
Ghé Bạn Chơi (*)

Bao năm cách biệt dạ khôn nguôi
Gặp mặt hàn huyên với bạn rồi
Hai đứa chung trường thời tiểu học
Hôm nay hạnh ngộ chúc mừng thôi
Cần Thơ miệt dưới bờ sông Hậu
Phố Vĩnh sông Tiền ghé bạn chơi
Nâng cốc nhâm nhi cùng chữ nghĩa
Vun tình huynh đệ chẳng xa rời.

Dương hồng Thủy
***
Bài Thơ Hoạ
Nghĩa Đồng Môn


Tình bạn đồng môn thật khó nguôi
Cái thời Tiểu Học dẫu xa rồi
Trước đây còn lạ vì chưa biết
Nay đã thông rồi há lại thôi
Đất Vĩnh Tiền giang huynh có học
Cần Thơ sông Hậu đệ từng chơi
Mấy mươi năm trải nhiều sương gió
Hiếu Đễ Tiết Trung Nghĩa chẳng rời.

Quên Đi

Đăng nhận xét