Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Tết Trung Thu


Tháng tám Trung Thu Tết trẻ em,
Vầng trăng vằng vặc sáng êm đềm.
Rước đèn, lãnh bánh, quà cho bé,
Đánh trống múa lân địa thấy thèm!
Thiếu nữ, chị Hằng, khăn áo đẹp,
Nhi đồng, cha mẹ dắt chơi đêm.
Bình yên đầm ấm làm ăn khá,
Hạnh phúc đơn sơ đến trước thềm...

Mai Xuân Thanh
Ngày 02 tháng 09 năm 2016

Đăng nhận xét