Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Giao Cảm - Đồng Điệu - Thông Cảm


(Hội Ngộ Vườn Thơ Thẩn Kỳ II - Vĩnh Long)

Giao Cảm - Đồng Điệu

Tỳ huynh thông cảm đệ hơi xa
Đàng viết dăm câu gọi thế quà
Để góp niềm vui ngày hội ngộ
Và xin tâm sự buổi hoan ca
Rất mong tất cả đều hưng phấn
Càng ước trăm khâu thật đậm đà
Với rượu Đinh Lăng khơi cảm hứng
Tình thơ giao cảm sẽ thăng hoa.

Thái Huy
9-11-16

***
Đồng Điệu - Cảm Thông

Anh em Thơ Thẩn khắp gần xa,
Mười bốn ...Trung Thu chắc có quà...
Hữu Đức vui mừng... như chủ xị,
Đệ huynh phấn khởi...nhạc vui ca.
Tao nhân hăng hái về tham dự,
Mặc khách hân hoan đến đậm đà.
Mưa lớn, Sài Gòn, dầu ngập nước,
Đinh Lăng, rượu mít vẫn thơm hoa...


Mai Xuân Thanh
***


Cám Ơn Người Họa

Xuân Mai bạn tớ ở nơi xa
Đã tiếp một tay ké gởi quà
Mừng buổi giao lưu tình xướng họa
Góp lời chia sẻ dịp vui ca
Người nơi đất khách chiêu an dạ
Kẻ chốn quê hương chuẩn bị đà…
Để cạn Đinh Lăng không ngại xỉn
Giữ cho ngày hội mãi đơm hoa.

Thái Huy 
***
Cám Ơn Người

Xướng, họa bạn hiền ở cách xa,
Anh em chân thật quý hơn quà.
Đọc thơ bát cú thất ngôn tuyệt,
Nghe tiếng tơ đồng nhạc khúc ca.
Hiểu bạn Thái Huy luôn tốt bụng,
Biết người bằng hữu vẫn sa đà.
Không ai đối ẩm cho say xỉn,
Tiệc rượu Đinh Lăng uống thưởng hoa!

Mai Xuân Thanh
Ngày 13 tháng 09 năm 2016
***
Xin Thông Cảm

Trái đất nửa vòng tớ ở xa!
Mượn thơ mừng chúc gọi làm quà
Tháng 5 hợp mặt "vườn thơ thẩn"
Mười bốn xum vầy buổi xướng ca
Giây phút nầy đây gây cảm xúc
Sang năm cứ lệ ấy theo đà
Tình thơ thông cảm càng bền vửng
Chén rượu Đinh Lăng thấm đượm hoa.

Song Quang
9/14/2016
Đăng nhận xét