Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Một Tuần


Một Tuần

Mỗi lần xé lịch, xấp trong tay
Lắt nhắt làm chi để cảm hoài
Muốn níu thời gian không vội gỡ,
Bảy tờ một lúc cứ vèo bay!

Mailoc
***
Một Tuần


Lịch ngày vừa xé, nắm trên tay
Lại tiếp tờ sau...cứ thế hoài
Để khỏi tiếc thương ngày chóng hết
Xé luôn bảy mảnh thả bay bay...

Phương Hà
***
Một Tuần


Thời gian ai nắm giữ trong tay !?
Lịch bay từng tấm cứ bay hoài ...
Quay ngược đồng hồ kim vẫn chạy ...
Mỗi tuần qua tựa lá vàng bay!!!

Đỗ Chiêu Đức
***
Một Tuần


Nhìn xem, cuốn lịch gở liền tay,
Mới đó, ngày qua, cứ xé hoài.
Chủ Nhật, thứ hai qua sáu, bảy,
Ai hay thấm thoắt một tuần bay!

Mai Xuân Thanh
***
Một Tuần
Tờ lịch vừa rơi.... tính đốt tay 
 Bảy ngày nối tiếp....mối ưu hoài! 
 Thời gian lẳng lẻ qua song cửa 
 Tựa lá vàng Thu gió cuốn bay!!!

Song Quang
***
Một Tuần


Gỡ tờ lịch nhỏ nắm trong tay
Tấm gỡ tấm xem cứ thế hoài
Tính toán thời gian ngày mấy buổi
Hàng tuần thứ bảy cứ vèo bay!

Nguyễn Đắc Thắng

Đăng nhận xét