Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Qua Lối Cũ - Thơ Phương Lan - Phổ Nhạc Nguyễn Tuấn

Đời người đẹp nhất là thuở học trò giờ đã qua rồi, mỗi khi gợi lại, ai không nhớ tiếc? Mời các bạn hãy cùng tôi về Qua Lối Cũ, tìm lại những kỷ niệm của mối tình đầu. (Phương Lan)


Thơ: Phương Lan
Phổ Nhạc: Nguyễn Tuấn   
Thực Hiện: Trần Ngọc

Đăng nhận xét