Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Nghìn Trùng Xa Cách - Phạm Duy - Thái Thanh

Vài cánh xương hoa nằm ép trong thơ
Rồi sẽ tan đi mịt mùSáng Tác: Phạm Duy
Ca Sĩ: Thái Thanh
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Đăng nhận xét