Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

Vui Là Chính - Họa Cầu VuiVui Là Chính!

Thơ đường vỏ vẽ viết vui chơi,
Mấy nét mèo ngoao ngoáy chuyện đời.
Chua loét câu châm trong tối sớm,
Đắng òm lời mĩa giữa hôm mơi.
Tâm hồn lắm lúc còn trăn trở
Lòng dạ đôi khi cố lả lơi!
Xào nấu bao lần mà khó đặng.
Nên vui là chính nhé tôi ơi!

Hoành Trần 
2014

Họa Cầu Vui

Tập tễnh thơ Đường tớ họa chơi
Mà quên thế sự xuống lên đời
Chung trà nguội ngắt chưa ra chữ
Ý tưởng đen thùi chắc tới mơi
Tào Thực cứu nguy cần gấp gấp
Cao Linh mần dở phải lơi lơi
Hên xui trúng được vài ba vận
Cái chính là vui đó bác ơi!

Cao Linh Tử

15/7/2015
Đăng nhận xét