Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Nếu Em Là Tiên NữNếu em là tiên nữ
Anh sẽ là cụm mây
Theo em che nắng dữ
Những lúc em vui bay

Nếu em là tiên nữ
Anh sẽ là gió xuân
Quạt hầu khi em ngủ
Ru mộng đẹp bao phần

Nếu em là tiên nữ
Anh sẽ là cánh chim
Cùng em bay khắp xứ
Hòa ái chung nhịp tim

Nếu em là tiên nữ
Anh sẽ là gã ngông
Thơ si ghi ngàn chữ
Tặng em đủ một lòng

Hoàng Dũng
8-22-2000

Đăng nhận xét