Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Đưa Em Vào Hạ - Trầm Tử Thiêng - Đàn&Hát Ân Nguyễn

Quê hương đau nắng hạ cũng buồnNhạc Sĩ: Trầm Tử Thiêng 
Đàn&Hát: Nguyễn Đức Tri Ân Ân

Đăng nhận xét