Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

Tro Tàn Bay Theo GióRồi cũng tan như sương
Rồi úa tàn như lá
Rồi chỉ còn mình ta
Ngắm trăng tà mà khóc
Hết rồi thời để tóc
Tóc thề buông như mây

Rồi em và anh thương
Người nào ra đi trước
Trong cõi đời vô thường
Nếu người đó là em
Anh có đến tiễn đưa
Có nhỏ vài giọt lệ
Anh ơi chuyện bằng thừa

Rồi cũng tan như mây
Rồi cũng bay theo gió
Tro tàn anh thấy đó
Rồi cũng bụi tàn tro

Chào em lần cuối cùng!
Hay em chào anh nhỉ
Mình chưa từng gặp mặt
Làm sao biết -tiễn đưa?!

Anh muốn gặp em chưa
Anh sợ gì, vỡ mộng?
Anh ngại gì, rổng không
Chẳng có gì ngóng trông
Chẳng có gì để nhớ!

Theo gió bụi, tro tàn...

Quách Như Nguyệt
Oct 26th, 2013

Đăng nhận xét