Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

Đèn Khuya - Lam Phương - Đàn & Hát Ân Nguyễn


Gần giáp năm MẸ bỏ con đi!
"Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ
Tìm đâu những phút vui ngày ấu thơ"


Tác giả: Lam Phương
Trình bày: An Nguyen
Hình ảnh: Sưu tầm internet.

Đăng nhận xét