Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

Trong MơMơ màng lạc lỏng giữa bầy muông
Đứng lặng nhìn xem chúng diễn tuồng
Co vuốt cáo hùm chung sức dụ
Tin lời nai thỏ vội ra chuồng
U mê ắt vướng vòng gian hiểm
Kết thảm cũng vì chuyện hứa suông
Hốt hoảng gọi người ngăn kẻo trễ
Giật mình tỉnh giấc nắng chiều buông.

Quên Đi

Đăng nhận xét