Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

Dạ Quỳnh Hương - Thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao - Phổ Nhạc Phạm Anh Dũng


Thơ: Hoàng Ngọc Quỳnh Giao 
Phổ Nhạc: Phạm Anh Dũng 
Tiếng Hát: Hồng Tước

Đăng nhận xét