Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Xuân Về Lối Cũ - Thơ Yên Dạ Thảo - Nhạc Nguyễn Văn Thơ


Thơ &Thực Hiện Youtube: Yên Dạ Thảo
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Hòa âm: Phan Thanh
Tiếng hát: Lệ Tuyền


Đăng nhận xét