Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Đếm Giọt Sầu Rơi - Nhạc Sĩ: Vinh Sử & Y Vũ - Tâm Đoan


Nhạc Sĩ:Vinh Sử &  Y Vũ
Tiếng Hát Tâm Đoan
Thực Hiện Youtube: Đặng Hùng

Đăng nhận xét