Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Tử Dạ Tứ Thời Ca 子夜四時歌 - Xuân Ca 春歌 - Lý Bạch子夜四時歌 Tử Dạ Tứ Thời Ca
李白 Lý Bạch

Xuân Ca

Tần địa La Phu nữ
Thái tang lục thủy biên
Tố thủ thanh điều thượng
Hồng trang bạch nhật tiên
Tằm cơ thiếp dục khứ
Ngũ mã mạc lưu liên

Xuân Ca: Người con gái tên gọi La Phu ở đất Tần / Một sáng xuân đi hái dâu bên dòng nước trong xanh biếc / Bàn tay trắng đẹp vin nhánh dâu non / Màu áo hồng khoe sắc e ấp trong nắng / Vì tằm đói nên phải vội về / Xin người quân tử thông cảm cho, chớ lưu luyến níu kéo mà chi kẻo tội nghiệp thiếp.

Xuân Ca

La Phu gái đất Tần
Đứng hái dâu bên sông.
Nhánh non níu tay trắng
Lung linh tà áo hồng.
Tằm đói phải về vội,
Xin quân tử đừng trông.


Phạm Khắc Trí
05/12/2016

Các Bài Dịch Khác:
Xuân Ca


Gái La Phu đất Tần xinh trẻ
Đang hái dâu lặng lẽ hồ xanh
Nõn nà tay ngọc vin cành
Áo hồng nắng chiếu trời thanh rõ rành.
Tằm thiếp đói về nhanh kẻo muộn
Xin quan trên chớ luống mơ mòng 


Mailoc
***
Khúc Ca Mùa Xuân

La Phu, cô gái đất Tần
Hái dâu một sáng bên dòng sông xanh
Bàn tay trắng nuột vin cành
Áo hồng e ấp trong làn nắng xuân
Lo tằm đói, vội dờì chân
Chàng đừng níu kéo lần khân ích gì.

Phương Hà

***

子夜四時歌 Tử Dạ Tứ Thời Ca:

春歌                 Xuân ca

秦地羅敷女, Tần địa La Phu nữ
采桑綠水邊。 Thái tang lục thủy biên
素手青條上, Tố thủ thanh điều thượng
紅妝白日鮮。 Hồng trang bạch nhật tiên
蠶飢妾欲去, Tằm cơ thiếp dục khứ
五馬莫留連。 Ngũ mã mạc lưu liên.
 
李白                 Lý Bạch

Chú thích:

1/ Tử Dạ Tứ Thời Ca: Bài hát bốn mùa của nàng Tử Dạ
2/ Ngũ mã: xe năm ngựa dành riêng cho chức quan thái thú.

Dịch Nghĩa: Xuân Ca

Cô gái La Phu đất Tần
Hái dâu bên bờ nước biếc
Tay trắng muốt vịn cành lá xanh
Ánh nắng ban ngày chiếu chiếc áo hồng
Tằm đói rồi thiếp phải về ngay
Xe năm ngựa của quan thái thú thật chẳng dám đèo bòng

Dịch Thơ: Xuân Ca

La Phu cô gái đất Tần
Hái dâu nơi bến trong ngần nước xanh
Đôi bàn tay ngọc vịn cành
Áo màu rực dưới trời thanh nắng hồng
Trễ rồi tầm đói đang trông
Chàng xe Ngũ Mã thiếp không dám trèo.


Quên Đi
***
Xuân Ca

Đất Tần người đẹp La Phu,
Bên dòng nước biếc hái dâu xuân tình.
Tay ngà vin nhánh lá xanh,
Áo hồng nắng ấm trời thanh giữa ngày.
Lo tằm thiếp vội về ngay,
Chàng ơi, nhứt phẩm, thiếp nay tạ từ...

Mai Xuân Thanh

Đăng nhận xét