Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Chiều Qua Nhà Thờ


Chiều đi qua nhà thờ
Nghe lòng quá bơ vơ
Lầu chuông cao vời vợiThánh giá đang đợi chờ

Chiều ngang qua nhà thờ
Muốn tìm lại ngày thơ
Người xưa đâu không gặp
Chờ ai đến bao giờ

Chiều đi qua nhà thờ
Tiếng chuông buồn trong mơ
Chuông bao ngày vẫn đổ
Sao người mãi thờ ơ...

Biện Công Danh
7/5/2016


Đăng nhận xét