Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Yêu Xuân - Chúc Mừng Sinh Nhật Mai Xuân Thanh 2/3

Bức Thơ Tranh tặng anh Mai Xuân Thanh thay quà Chúc Mừng Sinh Nhật 2/3
Kính chúc anh Xuân Thanh dồi dào sức khoẻ và ngày vui đầy ý nghĩa.
(Kim Oanh)

Thơ: Mai Xuân Thanh
Thơ Tranh: Mai Xuân Thanh

Đăng nhận xét