Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Phương Hà Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Thầy Quang Tuấn

(Vĩnh biệt Nhà Thơ Quang Tuấn)


Nhận được hung tin bỗng rụng rời
Người đi...lìa bỏ cuộc rong chơi
Tình thơ kết nối luôn nồng đậm
Nỗi nhớ đong đầy mãi chẳng vơi
Số kiếp phù sinh đà khép lại
Dòng đời giả tạm đã ngừng trôi
Bốn phương thi hữu cùng thương tiếc
Xin gởi vòng hoa tiễn biêt Người


Phương Hà

Đăng nhận xét