Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Đỗ Chiêu Đức Thành Kính Phân Ưu Nhà Thơ Quang Tuấn


Để tưởng nhớ Thầy Quang Tuấn, xin họa vận bài bài thơ " Vô Thường " của Thầy bằng tựa bài thơ mới " Buông Xả " cũng của Thầy.

Buông Xả

Nhân sinh vạn trạng tự di dời,
Hết thái vận cùng bỉ lại vơi.
Hoa nở rồi tàn muôn kiếp đã ...
Trăng tròn lại khuyết vạn năm rồi ...

Nổi chìm thế cuộc luôn thay đổi,
Tan hợp bèo mây vẫn mãi trôi.
Sao lại khổ tâm chi dâu bể ?
Chín mươi qúa đủ kiếp người đời !!!

Đỗ Chiêu Đức
03/94/2016

Đăng nhận xét