Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Kim Phượng Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Thầy Quang Tuấn


Thành Kính Phân Ưu

Kim Phượng vô cùng đau đớn khi hay tin Thầy Quang Tuấn đột ngột ra đi.
Thầy đi, đã để lại cho tất cả Thi Hữu Vườn Thơ sự tiếc thương. Riêng Kim Phượng đã mất đi người Thầy từng dìu dắt góp ý về Thi Phú.
Nếu bên kia cửa tử còn có đời sống, Thầy ơi, nguyện cầu Hương Linh Thầy sớm an nghỉ và nhận nơi đây tấm lòng của Kim Phượng gửi đến Thầy.

Nhang Lòng

Nhang lòng tiễn biệt thi nhân
Vườn Thơ Thẩn lạnh kém phần vui tươi
Bao câu Xướng Họa biếng lười
Đóa hoa Đường Luật chín mười héo hon

Người đi hình bóng vẫn còn
Trong tâm Thi Hữu với con tim đầy
Quang Tuấn khả kính hỡi Thầy
Vĩnh hằng một cõi nơi đây an bình

Kim Phượng

Đăng nhận xét