Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Danh Hữu Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Nhà Thơ Quang Tuấn


Ta với bạn, những đứa con xa xứ,
Vì thế thời, thời thế chẳng đi chung.
Đành lếch thếch phương trời cùng thê tử;
Cùng người xa lạ, đã rộng cửa bao dung.

Ta với bạn, cũng nòi mê chữ nghĩa,
Cũng học làm thơ, tâm sự vào đời.
Bao trôi nổi và bao điều thấm thía,
Gói trọn lời thơ, bạn hữu gọi mời.

Nay bạn đã quyết giã từ bè bạn
Một mình tịnh tâm nơi cõi vĩnh hằng.
Dứt hận thù, dứt cả lời ta thán;
Buông xả lòng, nhẹ tếch chốn siêu thăng ! (*)

Tiễn bạn lên đường, đôi lời vĩnh biệt,
Chúc bạn luôn vui, một cõi đi về ...
Dù tôi bạn, chưa một lần quen biết,
Cbỉ là ta, cùng nòi Việt, chung quê.

Danh Hữu

(*) Nay buổng xả và lãng quên tất cả
Những lợi danh, những oan trái, hận thù
                                         (Quang Tuấn)
Đăng nhận xét