Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Mai Lộc Thành Kính Phân Ưu Nhà Thơ Quang Tuấn


Không gian bỗng thấy nhuộm u buồn
Lướt thướt trên cành những hạt sương
Bặt tiếng ve sầu chờ hoá kiếp
Buông cành phượng úa trở về nguồn
Trong lùm lựu đỏ, đùa chim sẻ
Trên lá sen xanh, lượn cánh chuồn
Thu tiễn hè đi, em có biết?
Buồn theo cánh nhạn, gió thê lương!

Mailoc
5-01-13
Đăng nhận xét