Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Song Quang Vĩnh Biệt Nhà Thơ Quang Tuấn


Song Quang  vừa nhận được tin buồn do Mai Lộc vừa gởi qua.Song Quang  rất đau buồn khi Vườn Thơ Thẩn vừa mất đi một người Thầy đáng kính,một nhà thơ hay.
Song Quang  xin góp lời cầu nguyện linh hồn Thầy Quang Tuấn sớm về nơi cực lạc và chia buồn cùng tang quyến gia đìnhThầy.
 Với lòng thương tiếc nhà Thơ vô hạn, một người Thầy khả kính.Song Quang đã khôn cầm nỗi cảm xúc. Xin gởi đến Mai Lộc và các bạn thơ Vườn Thơ Thẩn bài thơ.

                                               VĨNH BIỆT NHÀ THƠ QUANG TUẤN

Vĩnh biệt,từ nay vắng bặt rồi!

Nhà thơ Quang Tuấn bỏ cuộc chơi
Còn đâu "tiếng vọng chuông chùa "*nữa!
Đã hết "Sầu Đông "* tuyết một thời
"Thơ thẩn vườn thơ" thương nuối tiếc
"Văn Đàn Hải Ngoại" nhớ khôn nguôi
Thiên Đường cầu chúc người mau đến
Tiên Cảnh an vui suốt cả đời!
                                     
Song Quang


***

Hiệp nguyện cùng bạn Song Quang:

Được tin đau buồn anh Quang Tuấn không còn nữa,
là bạn thơ tôi xin nguyện cầu linh hồn anh vui về nơi Vĩnh Hằng.

THƯƠNG TIẾC BẠN THƠ

Mới đó, tin anh đã mất rồi
Tìm đâu giây phút họa thơ chơi
Trở về tiên cảnh yên muôn thuở
Sống dưới trần gian khổ mọi thời
Bằng hữu thi nhân thương tiếc lắm
Họ hàng thân thuộc nhớ khôn nguôi
Từ nay Quang Tuấn không còn nữa
Nhắm mắt xuôi tay biệt cõi đời.

Nguyễn Thành Tài
05-03-2016
***
Kính họa nguyên vận y đề thơ anh Song Quang-Kính nguyện anh linh anh Quang Tuấn cao thăng thoát hóa và chân thành phân ưu cùng gia đình tang quyến.

XIN NGƯỜi VỀ CÕi VĨNH HẰNG

Làng thơ hải ngoại mất anh rồi!...
Quang Tuấn về trời bỏ cuộc chơi!...
"Tiếng Vọng Chuông Chùa" thương mấy thuở;
Lời kêu chim Việt nhớ bao thời!...
"Sầu Đông" lắm nỗi sầu khôn tả;
Tủi lệ vô vàn tủi khó ngui!...
Phướn dẫn hương đưa về cực lạc,
Thiên thu vĩnh biệt chốn trần đời!...
SB
Đăng nhận xét