Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Mai Xuân Thanh Phân Ưu Cùng Gia Đình Thầy Quang Tuấn

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:
Nhà Thơ, Cựu Hiệu Trưởng Trung Học Thủ Đức, Thi Hữu Vườn Thơ Thẩn
QUANG TUẤN
Đã từ trần ngày 01 tháng 03 năm 2016 
(nhằm ngày 23 tháng giêng năm Bính Thân)
 Tại San Jose California
Hưởng thọ 90 tuổi
Trước sự mất mát to lớn nầy chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng thầy Mailoc, quý thầy cô, quý bằng hữu trong Vườn Thơ Thẩn và tang gia hiếu quyến...
Chúng tôi thành tâm xin góp lời cầu nguyên: Hương linh cố Thi Hữu Vườn Thơ Thẩn
QUANG TUẤN sớm được siêu thăng tịnh độ.

Thành Kính Phân Ưu

Mai Xuân Thanh Vườn Thơ Thẩn và gia đình tại Bắc California Hoa Kỳ

Đăng nhận xét