Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

Hành Hương


Hành hương một sớm, núi cùng mây 
Sơn đạo quanh co cổ thụ dầy 
Vài cánh én đùa, thông lả lả 
Mấy tà áo lượn, tóc bay bay 
Tiếng chuông thanh thoát vờn hoa lá 
Nhịp mõ u trầm lắng cỏ cây 
Bỗng thấy lòng trần chùng hẳn xuống 
Vô ưu một thoáng phút giây nầy 

Vô ưu một thoáng phút giây nầy 
Cong vút mái chùa đỉnh khói vây 
Hoa lá im lìm rừng trúc biếc 
Áo lam thấp thoáng dáng ai gầy 
Thiền hành chân nhẹ men bờ suối 
Chánh niệm tâm như lắng tiếng chày 
Nắng trải thảm vàng, xuân vạn vật 
Hoa đàm lòng nở chốn am mây 

Mailoc
02-15-16

Đăng nhận xét