Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Lý Lệ Mai Thành Kính Phân Ưu Thầy Quang TuấnTrước sự mất mác lớn lao của cây cổ thụ Vườn Thơ Thẩn và Văn Đàn Hải Ngoại.
Mai xin cầu nguyện hương hồn Thầy Quang Tuấn sớm về cõi Niết Bàn và thanh nhàn nơi miền Tiên Cảnh.
Mai cũng xin chia sẻ sự đau buồn, mất mác nầy đến gia quyến và người thân của Thầy Quang Tuấn.
Thành kính phân ưu.

Lý Lệ Mai
***
Chút Lòng Tưởng Nhớ Thầy Quang Tuấn  
(Mượn vận bài thơ "Thu về tiễn Hạ" của Quang Tuấn)


Nghe tin, vạn vật cũng u buồn!
Quang Tuấn Thầy về cỏi gió sương
Người đã vì thơ tròn mộng đẹp
Giờ đây ông trở lại về nguồn
Tình thơ trọn vẹn lời thề ước
Nghiệp giáo vun bồi thế hệ luôn
Cầu nguyện Thiên Đàng mau tiến bước
An nhàn buông xã cõi vô thường * 

Lý Lệ MAI

** Buông xã và Vô thường là 2 bài thơ của Thầy Quang Tuấn

Đăng nhận xét