Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Tin Buồn Cựu Hiệu Trưởng Trung Học Thủ Đức Quang Tuấn Qua Đời


Xin báo tin buồn cùng quí bạn:
Ông Trần Quang Tuấn
Pháp Danh: Tâm Quang
Bút Hiệu: Quang Tuấn
 Cựu Hiệu Trưởng Trung Học Hoàng Đạo - Thủ Đức, Nhà ThơThi hữu Vườn Thơ Thẩn
Đã từ trần 
Ngày 01- tháng 3- 2016 
Tại San Jose California - Hoa Kỳ
Hưởng thọ 90 tuổi

Vườn Thơ Thẩn đã mất đi một người Thầy, một bậc đàn Anh đáng kính, một Nhà Thơ nổi tiếng trên văn đàn hải ngoại. 

Mailoc
Đăng nhận xét