Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Duyên Tháng HaiTháng hai thoáng chốc hết ngày mau,
Lịch mới treo đây tháng trước, sau.
Sớm lạnh gặp em cười chúm chím,
Sương xuân thấy mặt tưởng thân nhau.
Ai dè cả thẹn nên hờ hững,
Gẫm lại làm duyên ửng má đào.
Cái lạnh se da nghe phấn chấn,
Yêu thầm ánh mắt sáng như sao!


Mai Xuân Thanh

Đăng nhận xét