Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

Vô Thường


Vạn cổ triền miên cuộc đổi dời
Kìa sông bồi lở, biển đầy vơi!
Hoa đang tươi đó sao tàn vội
Trăng mới tròn đây đã khuyết rồi 
Đã trót nổi chìm theo nước chảy
Thì đành tan hợp với bèo trôi.
Tang thương chi bấy trần gian hỡi!
Sinh tử trầm luân mãi kiếp người.

Quang Tuấn

Đăng nhận xét