Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Đường Về Vạn Tượng
Sao thấy quê nhà trong mắt tôi?
Đường về Vạn Tượng có xa xôi?
Đèo cao, dốc dựng, thân xe mỏi
Đây bản thôn, đồng hoa bắp tươi.

Rừng thả lên màu xanh lá xanh
Cây ôm đợi nắng, nắng vàng hanh
Nhà ai bên suối vườn rau thắm
Em đốt tàn chưa lửa chiến chinh?

Nam Song, tôi đến chùa say ngủ
Cổng uốn hình cung điểm phấn vàng
Những mảnh ruộng vuông, thân lúa đổ
Em theo mùa gặt vụ thu đông?

Tôi gởi hồn tôi trên núi cao
“Houay, Nong, Nam, Tad, Vat, Ban, Phou” (1)
Tiếng cười ai rớt trên đường bụi?
Đẹp mãi ngàn năm gái đất Lào

Trong buổi chiều tươm màu đất đỏ
Xe dừng thả khách ở Vang Vieng
Dõi một chân trời mây trắng lững
Đường về Vạn Tượng rất Vientiane…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
(1) “ Suối, Khe,Sông,Thác,Chùa, Làng, Núi”
Ảnh: trên đường về Vạn Tượng
Vạn Tượng- Nov 11-15- 3H30’pm

Đăng nhận xét