Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Mai Thanh Xuân Mừng Sinh Nhật Thầy Mai Lộc


Mừng sinh nhật của bậc đàn anh,
Giữa tháng ba này kính chúc lành.
Thơ Thẩn Vườn cầu mong khỏe mạnh,
Tỷ huynh cạn chén rượu "sâm banh"
Khắp nơi nghe tiếng thơ Mailoc,
Hải ngoại quê hương có cảm tình.
Mới biết mười lăm, ngày hạnh phúc,
Xuân phong ấm áp khỏe an bình.

Mai Xuân Thanh
Ngày 13 tháng 03 năm 2016
***
Duyên Thơ Với Thầy Mailoc

May duyên được gặp một nhà thơ,
Mô phạm văn chương lý tưởng thờ.
Sinh nhật tháng ba "rằm" mở tiệc,
Thầy yêu bạn quý cũng mong chờ.
Tình nhà trọn vẹn bền tơ tóc,
Nợ nước chưa xong luống ngẩn ngơ !
Thơ Thẩn Vườn luôn xin chúc thọ,
Ngày dài tháng rộng đẹp như mơ

Mai Xuân Thanh

Mừng Sinh Nhật và chúc thọ thầy Mailoc
Ngày 14 tháng 03 năm 2016

Đăng nhận xét