Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Đỗ Chiêu Đức Mừng Sinh Nhật Thầy Mai LộcTháng ba sinh nhật đúng rằm Tây,
Bát thập lão ông dáng vóc gầy.
Hạc phát thường tân tâm ý tiệp,
Đồng nhan vĩnh trú tháng năm chầy.
Hoa khai phú quý còn xuân sắc,
Tửu tiến vinh hoa chuốc chén đầy.
Hiến chúc thọ trường miên bách tuế,
Cháu con thành đạt PHÚC là đây!

Đỗ Chiêu Đức 
Kính Mừng Sinh Nhật Thầy Mai Lộc. 03-15-2016
Đăng nhận xét