Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

Hoài Mong - Nhạc Phạm Anh Dũng, Lời Vĩnh Phúc- Ẩn Lan




Nhạc: Phạm Anh Dũng
Lời: Vĩnh Phúc
Hòa ÂmNguyễn Hữu  
Tiếng Hát: Ẩn Lan 

Đăng nhận xét