Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Cao Linh Tử Mừng Sinh Nhật Thầy Mai LộcTrung Học Kiến Phong Bảng đã chùi
Mai này sinh nhựt của thầy tui
Ân tình thuở ấy dù xa cách
Nghĩa cữ hôm nao chẳng lấp vùi
Bất khuất kiên cường từng dạy dỗ
Cơ hàn ẩn dật cũng làm vui
Chân thành đệ tử mừng thêm tuổi
Khẩn nguyện ơn trên mọi xấu lùi.

Cao Linh Tử
14/3/2016

Đăng nhận xét