Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Song Quang Mừng Sinh Nhật Mai Lộc


Đến rồi! Sinh Nhật viết gì đây??
Mai Lộc nhà thơ đã đúng ngày!
Sức khoẻ cầu mong tươi tốt mãi
Tinh thần xin chúc trổ thơ hay
Đoá hoa hồng thắm thay lời nói
Ngọn nến lung linh chút nghĩa này
Chén rượu ảo mừng xin nhấp cạn
Tháng ba nguyệt rạng* hay cùng say

Song Quang 3/15/2016
Đăng nhận xét