Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

Hoàng Kim Mimosa Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Thầy Trần Quang Tuấn


Hoàng Kim hay tin trễ về sự ra đi của Nhà thơ Quang Tuấn.
Xin THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Giáo Sư - Nhà Thơ TRẦN QUANG TUẤN được an nghĩ nơi cõi Vĩnh Hằng.

TIỄN BIỆT THẦY QUANG TUẤN

Nhà thơ Quang Tuấn đã đi rồi!
Bỏ đời Thơ Thẩn bỏ cuộc chơi
Bỏ vần thơ xướng ai người họa
Bỏ bạn tri âm vắng tiếng cười...

Thầy ơi, sao lại vội xa đời!
Bỏ lại người xưa bước chơi vơi
Bỏ dòng sông vắng con đò nhỏ
Bỏ ánh trăng sầu bóng lẻ loi...

Mong Thầy ở cuối nẻo trời xa
Vẫn mãi hồn thơ thắm mượt mà
Chu du cõi mộng miền tiên cảnh
Bên tiếng kinh cầu thật thiết tha...

Hoàng Kim Mimosa

Đăng nhận xét