Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

Hà Nội Ngày Tháng Cũ - Song Ngọc - Vũ Khanh

Nếu bạn là người Hà Nội, khi đi xa bạn nhớ điều gì? Tất nhiên đó là những kỷ niệm đẹp với người bạn gái yêu thương, với Hồ Gươm, Hồ Tây, Tháp Bút, với cả những con đường đi vào tâm thức người Hà nội như Trang tiền. Hàng Đào, Chợ Đồng Xuân. . .
Bài hát đã nói giùm bạn, tôi và tất cả những người Hà Nội những nỗi niềm thương nhớ khi xa quê . . .


Sáng Tác: Song Ngọc
Ca Sĩ: Vũ Khanh
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình
Đăng nhận xét