Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Ngồi Xuống ĐâyNgồi Xuống Đây

Này đã vào đây,ngồi xuống đây
Chung vui một chút gọi qua ngày
Dăm ly đuợc chứ, hay lo xỉn,
Ít xị ưng nhe,há sợ say ?
Khỉ đến biết đâu thời điềm tốt
Dê đi coi thế ấy điềm may
Cho dân để nước mau hưng thịnh
Chẳng thể muôn năm chịu kéo cày.

Thái Huy
***

Dê Và Khỉ, Kẻ Giao Người Nhận

Tết ta sắp đến bạn ngồi đây,
Cạn chén giải khuây cũng hết ngày.
Cuộc sống tha hương buồn lận đận,
Đời người viễn xứ chớ men say.
Dê đi trốn nợ đen phiền toái,
Khỉ đến phát tài đỏ vận may.
Dân lành thấp cổ uốn lưng cày!

Mai Xuân Thanh

Ngày 09 tháng 01 năm 2016


Đăng nhận xét