Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Ngoảnh Mặt


Ngoảnh mặt
ngoảnh mặt đi…
Lau dòng lệ từ ly
Tim thôi buồn tan tác
Tình không còn cuồng si

Ngoảnh mặt
ngoảnh mặt đi…
Đừng nghe gió thầm thì
Ru hồn vào huyển mộng
Tình đến rồi tình đi …

Ngoảnh mặt
ngoảnh mặt đi…
Đừng theo lối ai về
Đừng nghe thu quyến rũ
Đừng ghé bến đam mê

Ngoảnh mặt
ngoảnh mặt đi…
Sầu … gởi cánh chim di
Trăng không buồn khuyết nở
Vườn thắm nụ xuân thì

Ngoảnh mặt … ngoảnh mặt đi…!

Yên Dạ Thảo
15/03/2016
Đăng nhận xét