Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Những Mảnh ĐờiGói cả buồn vui quyện mảnh đời
Chiều tà giọt nắng ngập ngừng rơi
Trông vời nếp trải sâu hằn trán
Tưởng vọng ngày qua khó tải lời
Vết đậm chân chim giằng khóe mắt
Sương nhòa sợi tóc quyến làn hơi
Chừ bao khói tỏa cùng năm tháng
Đã khép bình an một góc trời?

Mai Thắng
Đăng nhận xét