Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Buổi Tiệc Tiễn Ngọc Em Về Mỹ(2)

Sau buổi tiệc của Ngọc Em tổ chức để từ giả bạn bè trước khi về Mỹ, Sáng ngày 18/6  các bạn CHS Tống Phước Hiệp nk 62-69 đã mời Ngọc Em dùng buổi ăn sáng và uống cà phê chia tay

Huệ (Vương), Ngọc Em, Khánh, Điệp Lê, Sanh.

Xuân, Dũng, Khải (Dương) Huệ, Ngọc Em.
Điệp Lê, Sanh, Duyên, Châu. Sau khi ăn sáng ở quán chay Bông Bưởi, chúng tôi kéo nhau đến cà Phê Boss. Thật tình cờ, ở đây chúng tôi gặp cô Vĩnh biên tập của trang tongphuochiep 71.

 Huệ (Vương) Ngọc Em, Dũng, Vĩnh.

 Đức và Châu (Em thứ 5 của Ngọc Em).


Sau đó, chúng tôi đến quán cơm chay Khai Tâm ăn trưa. Buổi tiễn đưa kết thúc vào lúc 14 giờ trong sự xúc động của mọi người.

Hình ảnh: Nguyễn Thị Vĩnh, Huỳnh Hữu Đức

Đăng nhận xét