Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Con Gái – Thơ Yên Dạ Thảo – Phổ Nhạc Nhược Thu


Thơ: Yên Dạ Thảo 
Nhạc: Nhược Thu 
Hòa âm: Đỗ Hải 
Ca sĩ: Thanh Duyên

Đăng nhận xét