Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Thắng Thua?


Tranh cãi với bất kỳ ai, bạn cũng sẽ bị thua lỗ thôi!

– Tranh cãi với khách hàng?
Bạn thắng rồi, Khách mất đi.

– Tranh cãi với đồng nghiệp?
Bạn thắng rồi, Đoàn đội tiêu tan.

– Tranh cãi với người nhà?
Bạn thắng rồi, Tình thân biến mất.

– Tranh cãi với bạn hữu?
Bạn thắng rồi, Bạn hữu dần xa.

– Tranh cãi với vợ chồng?
Bạn thắng rồi, Tình cảm nhạt phai.

–Tranh cãi với bất kỳ ai.
Bạn thắng rồi thì sao???
Thắng có nghĩa là bạn THUA???

Hãy tranh cãi, tranh đấu với chính bản thân.
Nếu tự thắng Bản thân sẽ trở thành người: Từ Bi, Khiêm Tốn, Bao Dung Độ Lượng… thì lúc đó bạn mới thật sự THẮNG”.

Khắc Lý Lâm
( Yên Đỗ sưu tầm)
Đăng nhận xét