Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Cô Bé Vĩnh Long


(Cảm tác Ảnh của chị Kim Phượng)

Chào em cô bé Vĩnh Long
Mi thanh mở ánh mắt trong sáng nhìn
Nụ hoa trắng điểm xinh xinh
Cài trên mái tóc nhung huyền xõa vai
Nụ cười của ánh ban mai
Rạng mùa hoa mới hương say vẫy chào
Nhủ thầm một chút lao xao
Cái răng khểnh ấy duyên nào đẩy đưa?

Nguyễn Đắc Thắng

Đăng nhận xét