Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Hỏi EmBên ấy thu sang rồi hởi em?
​Lay cành gió nhẹ​ lá ​rơi vàng?
Trời chiều có ráng màu phư​ợng​ úa?
Chợt thấy lòng ta mộng ch​ửa tàn!


Nguyễn Cao Khải

Đăng nhận xét