Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Tựa Như Chiếc XeTưa đời một chiếc xe
Người lái lối đi về
Bốn phương trời vạn thể
Hình như rất đam mê

Em và anh có thể
Lên xuống nhiều nhiêu khê
Tình yêu!? Hình như thế
Xoắn xít rất cận kề

Bao năm đã bốn bề
Ừ thì cũng phu thê
Chiếc xe rồi cũ nát
Hay chán ngắc ê chề

Thế là một chiếc xe
Em, anh những hẹn thề
Ai lái về xe mới
Chỉ còn lại chữ chê

Ðời đổi như chiếc xe
Tình lái lối đi về
Em hay anh cũng cũ
Còn chi nữa vân vê

Tịnh

Đăng nhận xét