Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Trại Hòm Từ Thiện


Bài Xướng: Trại Hòm Từ Thiện

Dụng công lập đức luyện tinh thần
Gỗ tạp làm hòm thí giúp dân
Còng đẹp, vân nhiều: hông bửng nắp
Xoài mềm, đinh dở: liệt lèo chân
Cưa khiêng chuyển vận nhờ trai tráng
Đóng ghép chà sơn để lão nhân
Thọ thực ngọ thời cơm Thánh Thất
Theo đường đạo nghĩa nhẫn tu thân.

Cao Linh Tử
18/3/2017
***
Các Bài Họa: Trại Hòm  


Thể phách tinh anh Phật Thánh Thần
Lập công bồi đức giúp cho dân
Đóng hòm gỗ tạp ai danh giá
Mở nắp quan tài : thiện mỹ chân
Dưỡng tánh con người không xấu số
Tu tâm trí tuệ mở lòng nhân
Tam Kỳ Phồ Độ, Long Hoa hội
Có phước may duyên cũng ấm thân

Mai Xuân Thanh

Ngày 21 tháng 04 năm 2017
***
Tấm Lòng Nhân Ái

Chẳng phải chư tiên hoặc thánh thần
Chỉ là đạo hữu có lòng nhân
Lấy tâm từ thiện làm công đức
Đem hạnh từ bi giúp chúng dân
An ủi cuộc đời người vắn số
Lo toan hậu sự kẻ sa chân
Miệt mài góp sức không ngơi nghỉ
Nào quản nhọc nhằn cho bản thân.

Phương Hà
***
Thiện Tâm

Giữ được từ tâm quả định thần
Áo quan chăm chuốt kẻ bần dân
Chà bào hông bửng luôn phần nắp
Đuc đẻo liệt lèo cả cái chân
Hiển lộ tài năng rõ đạo nghĩa
Âm thầm công đức đáng hiền nhân
Giúp ba tấc đất nằm yên nghỉ
Người đã đi về yên tấm thân

Kim Phượng
***
Từ Tâm

(Họa Thơ Kim Phượng)
Thương người cám cảnh sống vô thần
Hiếm thấy nhà giàu nghĩ tới dân
Từ thiện Trại Hòm lo hậu sự
Lương tâm giúp đỡ kẻ sa chân
Cơ hàn nhắm mắt tiền không có
Nghèo khổ xuôi tay, Đạo nghĩa nhân
Công quả, quan tài đây miễn phí
May duyên sáu miếng ván che thân

Mai Xuân Thanh

Ngày 25 tháng 04 năm 2017
Đăng nhận xét